top of page
Earth

  MEĐUNARODNI    

  PROJEKTI  

Naš tim ima puno iskustva u radu na projektima finansiranim od strane međunarodnih donatora. 

Pružamo specifične usluge edukacije i savetovanja koje se tiču:

  • Organizacije visibility i outreach aktivnosti,

  • Angažovanja i kreiranja relacija za zajednicom,

  • Pripreme za potencijalne krizne situacije,

  • Transformacija modela rada.

Partneri smo sa European Centre for Representative Democracy (ECRD), sa sedištem u Leidenu u Holandiji.

 

ECRD je međunarodna organizacija posvećena temama parlamentarne demokratije i razvoja insititucija, promociji ljudskih prava, uključivanju gradjana, osnaživanju žena i mladih.

* U određenim segmentima radimo zajedno sa agencijom Represent Communications, vodećom agencijom za PR, odnose sa medijima i integrisane komunikacije u regionu. Na taj način pružamo vašem timu i donosiocima odluka potpunu podršku i celokupna rešenja. U mogućnosti smo da usluge konsaltinga ponudimo u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i Hrvatskoj.

Central European Free Trade Agreement

Represent Academy has conceptualized a set of communication tools trainings for us, tailor-made to our professional needs and expectations. They have mapped out the objectives and needs and organised the trainings in dynamic and interactive way. What we value the most is that the trainings were very practical and efficient, and truly tailored to us. If you are looking for the trainings in communications that would best suit your no-matter-how-specific needs, we cannot recommend Represent Academy highly enough for that task.

bottom of page