top of page
LSPR (1).png
London School of Public Relations

Međunarodno sertifikovana Londonska škola za odnose s javnošću omogućava lični i profesionalni razvoj kroz sticanje praktičnog znanja iz oblasti PR-a i komunikacije.

 O    ŠKOLI      

Od 2004. godine sprovodimo sertifikovanu Londonsku škola za odnose s javnošću u Srbiji. Jedini smo međunarodno priznat program ove vrste u regionu i prepoznati po Continuing Professional Development (CPD) sertifikatu.


Međutim, kako se PR menjao, tako smo i mi sa godinama osavremenjavali program. Neke popularne teme smo dodatno razmatrali, a neke nove ubacivali. Naš jubilarni LSPR u svojoj 18.godini imao je čak 18 modula.


32 generacije su završile naš program, a među njima predstavnici skoro svih vodećih multinacionalnih i domaćih kompanija, međunarodnih organizacija, ambasada, državnih preduzeća, medija, marketinških agencija iz zemlje i regiona.


Preko 500 alumnista radilo je i radi na svom ličnom i profesionalnom razvoju i sticalo sa nama praktična znanja u oblasti PR-a i komunikacije. Dinamičan rad i iskusni predavači, učenje na praktičnim primerima, praćenjem trendova i razmenjivanjem iskustva sa učesnicima iz sektora komunikacije ono je po čemu su nas svih ovih godina najviše pamtili i hvalili. 

  CILJ   naše škole

Osnovni cilj LSPR škole je razumevanje strateškog pristupa u komunikaciji

kojim se gradi reputacija kompanije ili brenda.

Kombinacijom predavanja, radionica i Case Study sesija,

polaznici nadograđuju i sistematizuju postojeća znanja. 

Šta ćete NAUČITI?   

LSPR program fokusiran je na:

 • Razumevanje savremenog PR-a 21.veka.

 • Kreiranje komunikacijskih kampanja.

 • Upravljanje brendom.

 • Prevazilaženje i smanjivanje kriza i rizika u poslovanju.

 • Saradnju sa medijima.

 • Pripremu i pisanje kreativnih materijala za različite vrste medija(tradicionalnih i digitalnih).

 • Izgradnju reputacije.

 • Društveno odgovorno poslovanje.

 • Komunikaciju sa stejkholderima.

 • Pripremu za javni i medijski nastup.

 • Razumevanje osnova Content marketinga i trendova na društvenim mrežama, koji se neminovno prepliću i čine PR sve više integrisanom disciplinom.

   KOME je program namenjen? 

 • Osobama iz sektora komunikacija koji se nalaze na srednjem nivou znanja ovaj program pomaže da nadograde i usvoje razumevanje komunikacijskih disciplina sa kojima se možda ne susreću u svakodnevnom radu.
   

 • Osobama iz sektora digitalnih komunikacija, osobama koje upravljaju društvenim mrežama ova škola pomaže da razumeju koja PR znanja moraju i sami posedovati i kako se njihove kompetencije integrišu sa PR disciplinama sve više.
   

 • Osobama iz drugih sektora poput HR-a ili osobama koje vode svoje biznise ova škola omogućava da razumeju kako uz pomoć PR-a mogu bolje obavljati svoje zadatke, profilisati svoje rezultate ili se umrežiti.
   

 • Osobama koje su na višem nivou znanja iz oblasti komunikacija naša škola iz godine u godinu pomaže da restrukturiraju postojeće znanje i nadograde sa novinama i aktuelnostima, kao i da čuju praktična znanja iz struke.

 MODULI

 • Uvod u PR 21.veka

 • Medijske kampanje i priprema materijala

 • Retorika i psihološka priprema javnog nastupa

 • Medijski nastup

 • Krizna komunikacija

 • Web 3.0 i NFT misterije marketinga

 • Public & Regulatory Affairs

 • CSR & Brand communications

 • Šta je starije: Content ili jaje?

 • Komunikacija i trendovi na društvenim mrežama

 • Komunikacija iz ugla Vlade i ministarstava

 • Strategija i kreativno razmišljanje u korporativnom svetu

 • Interne komunikacije iz ugla brenda 

 • Case study sesije: minimum tri u toku trajanja škole

    DATUM I LOKACIJA:   

 • Škola se održava svake godine u periodu oktobar – novembar. Ohrabrujemo rane prijave zbog pogodnosti i broja mesta.
   

 • Škola se održava uživo i/ili online. Sesije uživo su u trening centru Represent Academy, dok online sesije polaznici mogu pratiti putem Zoom platforme.
   

 • Moguće je organizovati i tailor made programe za pojedince ili kompanije.

bottom of page