top of page
LSPR (1).png
London School of Public Relations

Međunarodno sertifikovana Londonska škola za odnose s javnošću omogućava lični i profesionalni razvoj kroz sticanje praktičnog znanja iz oblasti PR-a i komunikacije.

TRAJANJE PROGRAMA

28. oktobar

– 02. decembar 2023.

LOKACIJA PROGRAMA

Represent Academy

Knez Mihailova 1-3, II sprat

CENA ŠKOLE

1300 EUR NETO.

Early bird: 1040 EUR NETO

za junske prijave

TERMINI MODULA

četvrtak 17:30-19:30h

subota 10-16/17h

 O    ŠKOLI      

Od 2004. godine sprovodimo sertifikovanu Londonsku škola za odnose s javnošću u Srbiji. Jedini smo međunarodno priznat program ove vrste u regionu i prepoznati po Continuing Professional Development (CPD) sertifikatu.


Međutim, kako se PR menjao, tako smo i mi sa godinama osavremenjavali program. Neke popularne teme smo dodatno razmatrali, a neke nove ubacivali. Naš jubilarni LSPR u svojoj 18.godini imao je čak 18 modula.


32 generacije su završile naš program, a među njima predstavnici skoro svih vodećih multinacionalnih i domaćih kompanija, međunarodnih organizacija, ambasada, državnih preduzeća, medija, marketinških agencija iz zemlje i regiona.


Preko 500 alumnista radilo je i radi na svom ličnom i profesionalnom razvoju i sticalo sa nama praktična znanja u oblasti PR-a i komunikacije. Dinamičan rad i iskusni predavači, učenje na praktičnim primerima, praćenjem trendova i razmenjivanjem iskustva sa učesnicima iz sektora komunikacije ono je po čemu su nas svih ovih godina najviše pamtili i hvalili. 

  CILJ   naše škole

Osnovni cilj LSPR škole je razumevanje strateškog pristupa u komunikaciji

kojim se gradi reputacija kompanije ili brenda.

Kombinacijom predavanja, radionica i Case Study sesija,

polaznici nadograđuju i sistematizuju postojeća znanja. 

Šta ćete NAUČITI?   

LSPR program fokusiran je na:

 • Razumevanje savremenog PR-a 21.veka.

 • Kreiranje komunikacijskih kampanja.

 • Upravljanje brendom.

 • Prevazilaženje i smanjivanje kriza i rizika u poslovanju.

 • Saradnju sa medijima.

 • Pripremu i pisanje kreativnih materijala za različite vrste medija(tradicionalnih i digitalnih).

 • Izgradnju reputacije.

 • Društveno odgovorno poslovanje.

 • Komunikaciju sa stejkholderima.

 • Pripremu za javni i medijski nastup.

 • Razumevanje osnova Content marketinga i trendova na društvenim mrežama, koji se neminovno prepliću i čine PR sve više integrisanom disciplinom.

   KOME je program namenjen? 

 • Osobama iz sektora komunikacija koji se nalaze na srednjem nivou znanja ovaj program pomaže da nadograde i usvoje razumevanje komunikacijskih disciplina sa kojima se možda ne susreću u svakodnevnom radu.
   

 • Osobama iz sektora digitalnih komunikacija, osobama koje upravljaju društvenim mrežama ova škola pomaže da razumeju koja PR znanja moraju i sami posedovati i kako se njihove kompetencije integrišu sa PR disciplinama sve više.
   

 • Osobama iz drugih sektora poput HR-a ili osobama koje vode svoje biznise ova škola omogućava da razumeju kako uz pomoć PR-a mogu bolje obavljati svoje zadatke, profilisati svoje rezultate ili se umrežiti.
   

 • Osobama koje su na višem nivou znanja iz oblasti komunikacija naša škola iz godine u godinu pomaže da restrukturiraju postojeće znanje i nadograde sa novinama i aktuelnostima, kao i da čuju praktična znanja iz struke.

 MODULI

 • Uvod u PR 21.veka

 • Medijske kampanje i priprema materijala

 • Retorika i psihološka priprema javnog nastupa

 • Medijski nastup

 • Krizna komunikacija

 • Web 3.0 i NFT misterije marketinga

 • Public & Regulatory Affairs

 • CSR & Brand communications

 • Šta je starije: Content ili jaje?

 • Komunikacija i trendovi na društvenim mrežama

 • Komunikacija iz ugla Vlade i ministarstava

 • Strategija i kreativno razmišljanje u korporativnom svetu

 • Interne komunikacije iz ugla brenda 

 • Case study sesije: minimum tri u toku trajanja škole

    DATUM I LOKACIJA:   

 • Škola se održava svake godine u periodu oktobar – novembar. Ohrabrujemo rane prijave zbog pogodnosti i broja mesta.
   

 • Škola se održava uživo i/ili online. Sesije uživo su u trening centru Represent Academy, dok online sesije polaznici mogu pratiti putem Zoom platforme.
   

 • Moguće je organizovati i tailor made programe za pojedince ili kompanije.

Specijalna cena za prijave tokom juna iznosi 1040 EUR NETO.

Nakon toga se plaća puna cena od 1300 EUR NETO

Hvala na prijavi.
Šaljemo Vam uskoro sve informacije.

Prijava LSPR 2023
bottom of page