top of page
8_edited.jpg

   MasterClass: 
   KRIZNA KOMUNIKACIJA   

Saznaje kako vaša organizacija može zadržati kontrolu nad kriznom situacijom, kako se formira krizni tim i kako jačanjem kapaciteta mogu da se preduprede slične situacije.

Kako se priprema PLAN KOMUNIKACIJE?

Koliko nas je naučila Covid kriza na neizvesnost i nesigurnost?

Kako komuniciramo u takvim situacijama?

 O  PROGRAMU

   Fokus programa objašnjava:   

  • Koliko je važna dobra priprema.

  • Kako vaša organizacija može zadržati kontrolu nad kriznom situacijom.

  • Kako se formira krizni tim.

  • Kako jačanjem kapaciteta mogu da se preduprede slične situacije.   

 Da li naši planovi za komunikaciju treba da obuhvate i potencijalne globalne krizne scenarije koji mogu uticati na poslovanje i reputaciju?

 Shvatićete  veze između

  • Brzine i značaja prethodne pripreme
  • Važnosti uključivanja stejkholdera i ambasadora u komunikaciji, tonu i kanalima komunikacije
  • Prednosti odabranih komunikatora
  • Pažljivog definisanja ključnih poruka

Ovo  interaktivno predavanje  prati i radionica u okviru koje ćete imati prilike da

upotrebite naše savete, ali i donosite komunikacijske odluke.

Savladajte najnovije trendove u kriznim komunikacijama uz pomoć

Jelene Mikić, Direktorke Represent Academy.

bottom of page