top of page
1.png

  KRIZNA     

  KOMUNIKACIJA      

Razumećete važnost pravovremene pripreme i

adekvatne komunikacije u različitim kriznim situacijama,

kako da na vreme prepoznate kriznu situaciju i ono što nosi rizik poslovanju,

kako da adekvatno i proaktivno reagujete na kriznu situaciju.

Razumevanje krizne komunikacije kao

 preduslov da se kriza - izbegne  

Krizne komunikacije su deo poslovanja, kao i života. Samo od našeg razumevanja okidača krizne komunikacije, mogućnosti kontrole nad informacijama i pre svega načina na koji ćemo na krizu reagovati, zavisi da li će kriza ostati izolovan incident ili eskalirati.

Problematike kojima se bavimo

Razlika krize u poslovanju i krizne komunikacije. Kriza u poslovanju je stvar poslovne pripreme i pronalaženja biznis rešenja, dok je krizna komunikacija vezana za način na koji ćemo o krizi pričati ili odgovarati. Svaka firma ili organizacija može razviti barem pet, pa i deset, potencijalnih kriznih scenarija i pripremiti potencijalnu kriznu komunikaciju. Zašto onda većina firmi i organizacija to ne radi?
 

Da  li je i ćutanje neka vrsta odgovora? Jedna od najčešćih reakcija, a neretko i grešaka je ćutanje u krizi. Ćutanje može poslati poruku da se nešto krije, da smo nezainteresovani ili prosto arogantni. Nijedno nije dobro za reputaciju, tim pre što u današnje vreme digitalnih medija i brzih komunikacija, retko šta može ostati „tajna“.
 

Većina kriza 21. veka nastaje na digitalnim kanalima. Kakve onda kompetence moraju posedovati Social media manageri i na koji način treba da sarađuju PR i Social Media timovi?

 Ovladajte  veštinama  

 • Kako da na vreme prepoznate kriznu situaciju i ono što nosi rizik poslovanju.

 • Kako da adekvatno i proaktivno reagujete na kriznu situaciju.

 • Razumevanje PR strategije za reagovanje u okviru komunikacije ka internoj i eksternoj javnosti, tradicionalnim i društvenim, kao i drugim digitalnim medijima.

 • Definisanje i formiranje  kriznih timova.

 • Kreiranje kriznih scenarija.

 • Priprema osnovnih materijala koje morate imati kada izbije kriza, a javi se potreba za kriznom komunikacijom.

 • Definisanje sistema komunikaciranja tokom krize.

  TEME  treninga

 • Razumevanje različitih vrsta rizika.

 • Uticaj društvenih mreža u krizama.

 • Integracija timova eksternih i internih komunikacija i HR-a.

 • Priprema planova i priručnika.

 • Priprema ključnih poruka.

 • Upravljanje komunikacijom sa medijima.

 • Upravljanje internom komunikacijom.

 • Efikasna komunikacija između rukovodilaca, u krizi.

 • Praćenje komentara na društvenim mrežama, portalima i ostalim digitalnim kanalima.

 • Simulacija hard talk intervjua i izjava u krizi.

 • Kreiranje sadržaja nakon krizne situacije.

PRAKTIČNE VEŽBE

Simulacija realne krizne situacije koja se kompaniji može desiti sa role play* aktivnostima.​

(* simulacije sa role play aktivnostima je moguće izvoditi samo u slučaju grupe polaznika)

Aktivnosti tokom treninga

 • Davanje stručnih saveta od predavača Represent Academy sa dugogodišnjim  iskustvom u kriznim komunikacijama

 • Snimanje kamerom i davanje individualnih i grupnih povratnih informacija

FORMAT

 • Uživo, dvodnevni trening koji se sastoji iz:
  teoretskog dela (jedan dan) i simulacije (drugi dan, prepočuje se minimum deset dana nakon prvog dana). 

 • Treninzi se mogu raditi individualno ili za grupe.

 • Preporučen broj učesnika je do 15 u grupi.

 • Trening je interaktivan, materijali se prilagođavaju učesnicima, a za simulacije se koriste realne situacije iz oblasti poslovanja.

Treninzi su potpuno prilagođeni klijentu i njegovom poslovanju, posebno u radioničarskom delu.

bottom of page