top of page
4.png

  PODRŠKA     

  ZAJEDNICI     

Uvek ostavimo vreme za podršku projektima

koji menjaju društvo na bolje.

 

Savetujemo pojedince i organizacije civilnog društva koji razvijaju projekte koji promovišu ljudska prava, demokratije i civilnog društva samostalno ili u okviru rada sa medjunarodnim donatorima. Deo ovih aktivnosti sprovodimo potpuno pro-bono jer verujemo da možemo napraviti naše društvo i okruženje još boljim. To su projekti kojima punimo našu dušu i uvek se radujemo da budeo deo ovih promena.

Podrška smo i mentori u okviru Pop culture challenge projekta.

POP CULTURE CHALLENGE povezuje pojedince, pojedinke i grupe koji veruju u moć popularne kulture, misle o demokratiji i  neguju demokratske društvene vrednosti.

U okviru projekta razvijaju se kreativna rešenja koja mogu da podstaknu i pokrenu ljude da  podrže demokratiju, aktivizam, borbu za ljudska prava i civilno društvo, u okviru šireg društvenog konteksta, na inovativan, simbolički i zanimljiv način.

Pop Culture.png
bottom of page