top of page
PERSONAL BRANDING.png

   LIČNI BRENDING 
        Građenje ličnog brenda i menadžment uticaja.  

Da li želite da budete primećeni? Po čemu želite da se istaknete? 
Saznajte sve o građenju ličnog brenda, veštinama javnog nastupa i izvršnog prisustva.

Sam termin izvršno prisustvo čini mešavina različitih faktora kao što su samopouzdanje, samosvesnost, emotivna inteligencija, dostojanstvo. Ukratko, to je projekcija „meke moći“ koja čini osobu atraktivnijom i sposobnijom da svoj uticaj proširi izvan sfere autoriteta.

S obzirom na kompleksnost koncepta, ne postoji univerzalna definicija, ali izvršno prisustvo postoji i određuje milione karijera upravo u ovom trenutku. Nedodirljivo je, ali može se naučiti i primeniti jednostavno. Kako se oblačite, ponašate, razgovarate i uključujete u neku konverzaciju, vaš verbalni i neverbalni govor kreira signale na osnovu kojih vas drugi procenjuju. Naše je verovanje da će pored uticaja i reputacije, značaj izvršnog prisustva rasti u svim organizacijama.

Živimo u ekonomiji zasnovanoj na pažnji, koje je sve manje, pa je samim tim nama sve teže. Imati nešto u korporativnom svetu što vas razlikuje od drugih znači imati svoj lični brend. Izvršno prisustvo je kritičan aspekt za svaki deo vašeg života, a ne samo za liderstvo i lični brending.

Nekome je možda lični brend u fokusu, jer kao individualac želi da radi na svojim veštinama, promeni načina oblačenja, glasa. Sa druge strane, lično brendiranje je način na koji komuniciramo svoj lični narativ drugima, to su kanali i procesi.

Naš kurs „Građenje ličnog brenda i menadžment uticaja“ će vam pomoći da
uočite, razumete i koristite suptilne nagoveštaje i signale okoline,
kako biste ih pretočili u sopstvenu korist.

CENTRALNA TEMA kursa je kako projektovati moć i prestiž,
povećavajući tako svoj uticaj prema drugima. 

Šta ćete NAUČITI?   

Polaznici stiču FUNKCIONALNA I PRAKTIČNA znanja.

U PRVOM DELU kursa sa osnivačem i autorom saznajte:   

 • Šta čini lični brend i kakva je razlika u odnosu na lični brending.

 • Kako projektovati moć i prestiž, povećavajući tako svoj uticaj prema drugima.  

 • Radi se na razumevanju statusa i želje za statusom.

 • U kakvoj su vezi jezik, vokabular i fizionomija sa ličnim brending-om.

 • Savladava se govor tela i komunikacione veštine.

 • Obrađuju se teme izvršnog prisustva i evolucione psihologije.

 • Objašnjenje liderstva i uspeha.

 • Bavimo se naukom prvog utiska.

 

DRUGI DEO  kursa obuhvata:

 • Osnove ispitivanja o razvijanju ličnog brenda,

 • Kako nastupiti na društvenim mrežama i razviti strategiju nastupa na svim kanalima, kako bi se doprelo do što većeg broja ciljane publike i ojačao lični imidž.

   Kome je program namenjen? 

Srednjim i visokim menadžerskim pozicijama, koje ovim kursom dobijaju funkcionalna i praktična znanja o tome kako da upravljaju svojim postupcima i razvijete konkurentan lični brend.

TEME   

 • Executive presence: kontekst, termin i važnost

 • Evoluciona psihologija: šta je i zašto je korisna?

 • Nauka prvog utiska: brzo zaključivanje na osnovu malog broja informacija i kognitivna procena 

 • Jezik, vokabular i fizionomija

 • Status: težnja za statusom i anksioznost 

 • Govor tela: projekcija samopouzdanja, staloženost i držanje tela

 • Tehnike efektivnog executive presence-a: šta zaista funkcioniše?

 • Liderstvo i reputacija: međusobna igra moći, dominacije, uticaja i prestiža

 • Osnove građenja ličnog brenda

 • Sadržaj i strategija na LinkedIn mreži

    DATUM I LOKACIJA:     
 

 • Škola se održava svake godine u proleće i ranu jesen, van Beograda.

 • Škola se održava uživo i/ili online. 

 • Moguće je organizovati i programe po meri za pojedince ili kompanije.

bottom of page