top of page
Microphones

  JAVNI     

  NASTUP      

Naučite kako da odišete sigurnošću i samopouzdanjem prilikom javnih nastupa.  Na nov i neuobičajen način upoznaćete se sa sopstvenim mogućnostima, trenutnim ograničenjima, svojim veštinama,

i usmerititi na dalje usavršavanje.

Javni nastup kao ključ vašeg uspeha

 

 

Dešava se da vrhunski stručnjaci u svojim oblastima ostanu u senci, ne postignu prave rezultate ili iskoriste sopstvene kapacitete zbog jedne stvari – neuverljivog javnog nastupa.

 

Susretali smo i trenirali brojne pojedince i grupe koji su se borili sa  tremom, nervozom, nelagodom, “imposter” sindromom, anksioznošću. Osvestili smo sa našim klijentima da je podjednako važno ŠTA kažemo i KAKO to kažemo. Koristeći tehnike iz pedagogije glume, zajedno sa našim predavačima, redovnim profesorima glume sa Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, radimo i kreiramo vaš lični stil u javnom nastupu.

 

Pomogli smo mnogim kompanijama, poznatim ličnostima, preduzetnicima, prodavcima i pojedincima iz najrazličitijih sektora poslovanja da se suoče sa svojim mogućnostima, oslobode treme, unaprede i usavrše svoj način komunikacije u javnosti.

Šta možete da očekujete od treninga

“Javni nastup kao ključ vašeg uspeha”

 

 • Da prilagodite sopstvena izražajna sredstva zahtevima različitih javnih nastupa
  (prezentacija, medijskih nastupa, učešća na konferencijama, važnim sastancima...).
   

 • Da unapredite sopstvenu koncentraciju i ojačajate svoje scensko „prisustvo“ .
   

 • Da razvijete stvaralačko i kritičko mišljenje.
   

 • Da se upoznate sa osnovama:

  • veštine besedništva,

  • neverbalne komunikacije,

  • dikcije i

  • tehnikama pravilnog disanja.
    

 • Da date lični pečat u svom nastupu u modernom stilu.

  TEME   treninga

 

 

Rezultat i cilj javnog nastupa.

Predavačka fleksibilnost.

Prilagodljivost i zapažanje.

Neverbalna komunikacija: govor tela, gestovi, držanje, prenošenje poruke.

Sugestivnost.

Negativna i pozitivna autosugestija.

Fokus na sadašnji trenutak.

Scensko prisustvo.

Dikcija.

PRAKTIČNE VEŽBE*

 • Vežbe za brzinu mišljenja i delovanja.

 • Vežbe za pažnju i koncentraciju.

 • Vežbe za kontakt sa sagovornikom i individualni stil govornika (izlagača).

 • Vežbe  improvizacije koje osvešćuju prisustvo u momentu i podstiču fokus u izlaganju tako da učesnik prevazilazi sopstvene prepreke i ograničenja,

 • Vežbe kojima osvešćujemo rezultat i cilj izlaganja, fleksibilnost govornika, kao i njegovu prilagodljivost, zapažanje, govor tela, gestove, držanje, sugestivnost, dikciju i tempo govora.

  * za grupne treninge

Aktivnosti tokom treninga

 • Grupne aktivnosti i vežbe*,
  *u slučaju grupnih treninga

 • Snimanje kamerom i davanje individualnih i grupnih povratnih informacija.

 

Aktivnosti tokom treninga

 • Grupne aktivnosti i vežbe,

 • Snimanje kamerom i davanje individualnih i grupnih povratnih informacija,

 • Vežba prilagođavanja.

  FORMAT     

 • Uživo, jednodnevni trening,

 • Treninzi se mogu raditi individualno ili za grupe,

 • Preporučen broj učesnika je do 10, u grupi.

 

Trening je interaktivan, materijali se prilagođavaju učesnicima, a za simulacije se koriste realne situacije iz oblasti poslovanja.

bottom of page