top of page
presentation 2.png

  KRIZNA     

  KOMUNIKACIJA  

  • Radimo na pripremi lidera za upravljanje kriznom komunikacijom

  • Radimo sa timovima koje treniramo i provodimo kroz simulacije krizne komunikacije na šestomesečnom nivou

  • Pripremamo i razvijamo krizne priurčnike i scenarije

* U određenim segmentima radimo zajedno sa agencijom Represent Communications, vodećom agencijom za PR, odnose sa medijima i integrisane komunikacije u regionu. Na taj način pružamo vašem timu i donosiocima odluka potpunu podršku i celokupna rešenja. U mogućnosti smo da usluge konsaltinga ponudimo u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i Hrvatskoj.

NIS Petrol i Gazprom benzinske stanice

“Koliko god da ste vešti i iskusni u komunikaciji ili ne, ona se uči ceo život. Kada nastupi kriza, komunikacija je sve. Zato je krizna komunikacija neiscrpna tema, koja zahteva stalno ponavljanje gradiva. Trening krizne komunikacije Represent Academije je sjajan spoj teorije i prakse koji onima sa više iskustva nudi novu vrednost, a mladim ekpertima pruža širinu i konkretno znanje. Ovaj tening posebno je kod nas osvestio činjenicu da najveći broj kriza kreće interno, i dao nam alat kako da konutinuirano skeniramo unutrašnje okidače u kompaniji.”    

bottom of page