top of page
2.png
EB_amra_edited.png

Brend poslodavca je reputacija vaše organizacije kao poslodavca.

Saznajte sve o građenju brenda poslodavca,

kako da povećate zadovoljstvo zaposlenih i (p)ostanete poželjan poslodavac?

 O    SEMINARU

U kompanijama koje se NE PONAŠAJU u skladu sa promovisanim imidžom i brend komunikacijom gotovo svaki drugi zaposleni je nezadovoljan. Usaglašenost percepcije brend komunikacije i uslova rada u kompaniji povezana je i sa spremnošću zaposlenih da preporuče kompaniju. Najveću spremnost pokazuju oni koji percipiraju sklad brend komunikacije i uslova rada, dok su najmanje spremni oni koji percipiraju jaz između uslova rada i promovisanog imidža. Dodatno, čak 57% zaposlenih bi napustilo kompaniju bez dvoumljenja kada bi im ponudili bolje uslove.

Ovo su samo neka saznanja do kojih smo došli kada smo sa prijateljskom istraživačkom kućom MASMI sproveli istraživanje vezano za Employer branding teme u Srbiji.

Kako se i bavimo ovim temama, želeli smo da tržištu ponudimo edukaciju koja
povezuje, objedinjuje i spaja razne discipline koje je neophodno razumeti
kako bismo se uspešno bavili Employer Branding-om u praksi.

ZAŠTO?  

U današnjem globalnom, poslovnom svetu kompanije biju bitke da zadrže i privuku talente. Kako bi privukle bolje zaposlene kompanije su poslednjih godina počele da koriste principe i prakse brendiranja u oblasti ljudskih resursa. Razumeti šta privlači talentovane regrute u kompaniju može pružiti važne uvide kadrovima iz ljudskih resursa, međutim da li će globalne strategije imati isti učinak i u našem regionu?

Priča o Employer Branding-u je šira i od toga, i isprepletena sa reputacijom koja kompanija ima na tržištu, čime se ulazi u oblast komunikacija.

 

   Brend poslodavca je reputacija vaše organizacije kao poslodavca.

 

Jednostavnije rečeno, to je ono što oni koji traže posao i vaši zaposleni zaista misle o vama. To je ono što kažu svojim prijateljima na kafi i svojoj porodici kada dođu sa posla. To je ono što treba da pre svega zanima donosioce odluke. Tako dolazimo do toga da Employer Branding mora biti i deo poslovnog planiranja i poslovnih odluka.

  CILJ   našeg seminara

  • Razumevanje celog modela Employer Branding-a

  • Definisanje odgovornosti i podele zaduženja između potencijalnih nosilaca procesa, kojih mora biti više

  • Kako postaviti efikasnu i održivu Employer Branding strategije kroz interaktivno iskustvo učenja

  • Stručne Q&A sesije, predstavljanje najboljih praksi i studija slučaja i naravno, druženje i networking.

Šta ćete NAUČITI?   

Ovladaćete shvatanjem Employer Branda i Employer Brandinga.

Razumećete odakle da krenete kad postavljate strategiju Employer Brandinga i šta ta strategija treba da podrazumeva, koja je vrednosti brenda poslodavca.

 

Kako uklopiti ciljeve Employer branding-a sa ciljevima kompanije i definisati ključne KPI-eve, kako definisati ključne ciljne grupe u procesu, kako postaviti EVP.
 

Šta je upravljanje talentima i čemu služi?

Kako im se obraćamo, kreiranje IDP plana, razumevanje iskustva kandidata.

Kako postaviti EVP za talente i kako komunicirati sa njima. 
 

Kako najbolje iskoristiti digitalne kanale uz razumevanje journey kandidata i praćenje trendova, kako postaviti naš web kao središte komunikacije i kako kreirati sadržaj koji je u duhu našeg Employer branding prakse za društvene mreže. 
 

Šta podrazumeva liderstvo u službi Employer Branding-a.

Kako putuju zaposleni kroz organizaciju.

Kako kreiramo pravu, autentičnu speak up kulturu

   KOME je program namenjen? 

  • Employer Branding liderima

  • People & Talent Liderima

  • Chief People Officer-ima

  • HR profesionalcima i TA liderima u velikim organizacijama

  • Profesionalcima internih i eksternih komunikacija

  • CEO-ovima, kao i osnivačima manjih biznisa

    DATUM I LOKACIJA     

DATUM:         21. april – 06. maj 2023. godine


LOKACIJA:   Hotel Crni Vrh, Divčibare; Represent Academy trening centar, Beograd

CENA:            850 EUR **

 

      Do 31. januara 2023. super popust od 30% . Cena sa popustom 595 EUR***

       Do 14. februara popust 20%. Cena sa popustom 680 EUR
       Do 15. marta popust 15%. Cena sa popustom 725 EUR 
       Do 07. aprila popust 10%. Cena sa popustom 765 EUR 

 *  pauza tokom prvomajskih praznika

** troškovi hotela i prevoza nisu uračunati

*** uz uplatu avansa od 20% i potvrdu rezervacije hotelu do 31. januara.

bottom of page