top of page
2.png
EB_amra_edited.png

17-25. MAJ 2024.

LOKACIJA

Hotel Crni Vrh, Divčibare

+ Represent Academy, Beograd

Brend poslodavca je reputacija vaše organizacije kao poslodavca.

Saznajte sve o građenju brenda poslodavca,

kako da povećate zadovoljstvo zaposlenih

i (p)ostanete poželjan poslodavac?

 O    SEMINARU

U kompanijama koje se NE PONAŠAJU u skladu sa promovisanim imidžom i brend komunikacijom gotovo svaki drugi zaposleni je nezadovoljan. Usaglašenost percepcije brend komunikacije i uslova rada u kompaniji povezana je i sa spremnošću zaposlenih da preporuče kompaniju. Najveću spremnost pokazuju oni koji percipiraju sklad brend komunikacije i uslova rada, dok su najmanje spremni oni koji percipiraju jaz između uslova rada i promovisanog imidža. Dodatno, čak 57% zaposlenih bi napustilo kompaniju bez dvoumljenja kada bi im ponudili bolje uslove.

Ovo su samo neka saznanja do kojih smo došli kada smo sa prijateljskom istraživačkom kućom MASMI sproveli istraživanje vezano za Employer branding teme u Srbiji.

Kako se i bavimo ovim temama, želeli smo da tržištu ponudimo edukaciju koja
povezuje, objedinjuje i spaja razne discipline koje je neophodno razumeti
kako bismo se uspešno bavili Employer Branding-om u praksi.

  CILJ   našeg seminara

 • Razumevanje celog modela Employer Branding-a

 • Definisanje odgovornosti i podele zaduženja između potencijalnih nosilaca procesa, kojih mora biti više

 • Kako postaviti efikasnu i održivu Employer Branding strategije kroz interaktivno iskustvo učenja

 • Stručne Q&A sesije, predstavljanje najboljih praksi i studija slučaja i naravno, druženje i networking.

ZAŠTO?  

U današnjem globalnom, poslovnom svetu kompanije biju bitke da zadrže i privuku talente. Kako bi privukle bolje zaposlene kompanije su poslednjih godina počele da koriste principe i prakse brendiranja u oblasti ljudskih resursa. Razumeti šta privlači talentovane regrute u kompaniju može pružiti važne uvide kadrovima iz ljudskih resursa, međutim da li će globalne strategije imati isti učinak i u našem regionu?

Priča o Employer Branding-u je šira i od toga, i isprepletena sa reputacijom koja kompanija ima na tržištu, čime se ulazi u oblast komunikacija.

 

   Brend poslodavca je reputacija vaše organizacije kao poslodavca.

 

Jednostavnije rečeno, to je ono što oni koji traže posao i vaši zaposleni zaista misle o vama. To je ono što kažu svojim prijateljima na kafi i svojoj porodici kada dođu sa posla. To je ono što treba da pre svega zanima donosioce odluke. Tako dolazimo do toga da Employer Branding mora biti i deo poslovnog planiranja i poslovnih odluka.

  MODULI  

Strategija Employer Branding-a.

Nela Deura, Employer Branding Consultant

Interni Employer Branding.

Nela Deura, Employer Branding Consultant

EX Management.

Krstinja Šćepanović, Head of HR @ OTP banka

Talent Management.

Krstinja Šćepanović, Head of HR @ OTP banka

Strategija komunikacije u službi Employer Brandinga.

Jelena Mikić, Director @ Represent Academy

Case study

Overall employer branding strategy – building company employer value proposition and realization of Balkans Internship Program

Astra Zeneca

Workshop

Građenje zdrave organizacione kulture i brenda poželjnog poslodavca

gledanjem groz iste naočare: lidera, HR-a i komunikacija

Sanja Jevđenijević, Managing Partner @ HR Xcel

Case study MTU

Kako negovati kulturu liderstva?

Žaklina Teofilović, HR Director @ MTU

Workshop

Digitalni kanali u službi employer brendinga

Moduli i teme EB 2023.

Šta ćete NAUČITI?   

 • Razumećete odakle da krenete kad postavljate strategiju Employer Brandinga i šta ta strategija treba da podrazumeva, koja je vrednosti brenda poslodavca.

 • Kako uklopiti ciljeve Employer branding-a sa ciljevima kompanije i definisati ključne KPI-eve, kako definisati ključne ciljne grupe u procesu, kako postaviti EVP.

 • Šta je upravljanje talentima i čemu služi?

 • Kako im se obraćamo, kreiranje IDP plana, razumevanje iskustva kandidata.

 • Kako postaviti EVP za talente i kako komunicirati sa njima.

 • Kako putuju zaposleni kroz organizaciju.

 • Kako kreiramo pravu, autentičnu speak up kulturu.

 • Kako najbolje iskoristiti digitalne kanale uz razumevanje journey kandidata i praćenje trendova?

 • Kako postaviti naš web kao središte komunikacije?

 • Kako kreirati sadržaj koji je u duhu našeg Employer branding prakse za društvene mreže? 

 • Važnost komunikacije tokom procesa gradnje employer branding-a.

 • Kako se employer branding komunicira interno, a kako eksterno?

 • Komunikacija vizije i ciljeva?

 • Kako prepoznati šta je zaposlenima potrebno i šta je ono što donosi pravu vrednost?

 • Kako unaprediti Employee Journey i zadovoljstvo zaposlenih, i kako to plasirati van kompanije?

 • Uspešni primeri iz naše prakse, ali i neke greške koje smo pravili.

EB Agenda

Unesi podatke da preuzmeš:

AGENDA

Employer branding u praksi

17-25 maj 2024.

   KOME  je program namenjen? 

Employer Branding liderima

People & Talent Liderima

Chief People Officer-ima

HR profesionalcima i TA liderima u velikim organizacijama

Profesionalcima internih i eksternih komunikacija

CEO-ovima, kao i osnivačima manjih biznisa

Employer branding u praksi  maj 2024. godine
Predavaci EB 2023.

   PRIJAVA   

CENA seminara 850 EUR NET

Cena ne obuhvata smeštaj u hotelu Crni Vrh, Divčibare.

Omogućeno je plaćanje na rate.

Hvala na prijavi.
Šaljemo Vam uskoro sve informacije.

EB 2023 prijava
Super popusti.
bottom of page