top of page
2.png
EB_amra_edited.png

NOVI DATUM

23. septembar 

– 03. oktobar 2023.

CENA 

  600 EUR NETO do 15. juna 

LOKACIJA

Hotel Crni Vrh, Divčibare

+ Represent Academy, Beograd

Brend poslodavca je reputacija vaše organizacije kao poslodavca.

Saznajte sve o građenju brenda poslodavca,

kako da povećate zadovoljstvo zaposlenih i (p)ostanete poželjan poslodavac?

 O    SEMINARU

U kompanijama koje se NE PONAŠAJU u skladu sa promovisanim imidžom i brend komunikacijom gotovo svaki drugi zaposleni je nezadovoljan. Usaglašenost percepcije brend komunikacije i uslova rada u kompaniji povezana je i sa spremnošću zaposlenih da preporuče kompaniju. Najveću spremnost pokazuju oni koji percipiraju sklad brend komunikacije i uslova rada, dok su najmanje spremni oni koji percipiraju jaz između uslova rada i promovisanog imidža. Dodatno, čak 57% zaposlenih bi napustilo kompaniju bez dvoumljenja kada bi im ponudili bolje uslove.

Ovo su samo neka saznanja do kojih smo došli kada smo sa prijateljskom istraživačkom kućom MASMI sproveli istraživanje vezano za Employer branding teme u Srbiji.

Kako se i bavimo ovim temama, želeli smo da tržištu ponudimo edukaciju koja
povezuje, objedinjuje i spaja razne discipline koje je neophodno razumeti
kako bismo se uspešno bavili Employer Branding-om u praksi.

ZAŠTO?  

U današnjem globalnom, poslovnom svetu kompanije biju bitke da zadrže i privuku talente. Kako bi privukle bolje zaposlene kompanije su poslednjih godina počele da koriste principe i prakse brendiranja u oblasti ljudskih resursa. Razumeti šta privlači talentovane regrute u kompaniju može pružiti važne uvide kadrovima iz ljudskih resursa, međutim da li će globalne strategije imati isti učinak i u našem regionu?

Priča o Employer Branding-u je šira i od toga, i isprepletena sa reputacijom koja kompanija ima na tržištu, čime se ulazi u oblast komunikacija.

 

   Brend poslodavca je reputacija vaše organizacije kao poslodavca.

 

Jednostavnije rečeno, to je ono što oni koji traže posao i vaši zaposleni zaista misle o vama. To je ono što kažu svojim prijateljima na kafi i svojoj porodici kada dođu sa posla. To je ono što treba da pre svega zanima donosioce odluke. Tako dolazimo do toga da Employer Branding mora biti i deo poslovnog planiranja i poslovnih odluka.

  CILJ   našeg seminara

 • Razumevanje celog modela Employer Branding-a

 • Definisanje odgovornosti i podele zaduženja između potencijalnih nosilaca procesa, kojih mora biti više

 • Kako postaviti efikasnu i održivu Employer Branding strategije kroz interaktivno iskustvo učenja

 • Stručne Q&A sesije, predstavljanje najboljih praksi i studija slučaja i naravno, druženje i networking.

Šta ćete NAUČITI?   

STRATEGIJA EMPLOYER BRANDING-A

 • Razumećete odakle da krenete kad postavljate strategiju Employer Brandinga i šta ta strategija treba da podrazumeva, koja je vrednosti brenda poslodavca.

 • Kako uklopiti ciljeve Employer branding-a sa ciljevima kompanije i definisati ključne KPI-eve, kako definisati ključne ciljne grupe u procesu, kako postaviti EVP.

TALENT ACQUISITION & EMPLOYEE EXPERIENCE

 • Šta je upravljanje talentima i čemu služi?

 • Kako im se obraćamo, kreiranje IDP plana, razumevanje iskustva kandidata.

 • Kako postaviti EVP za talente i kako komunicirati sa njima.

LIDERSTVO & EMPLOYER BRANDING

 • Šta podrazumeva liderstvo u službi Employer Branding-a.

 • Kako putuju zaposleni kroz organizaciju.

 • Kako kreiramo pravu, autentičnu speak up kulturu.

DIGITALNI KANALI U SLUŽBI EMPLOYER BRANDING-A

 • Kako najbolje iskoristiti digitalne kanale uz razumevanje journey kandidata i praćenje trendova?

 • Kako postaviti naš web kao središte komunikacije?

 • Kako kreirati sadržaj koji je u duhu našeg Employer branding prakse za društvene mreže? 

KOMUNIKACIJA & EMPLOYER BRANDING

 • Važnost komunikacije tokom procesa gradnje employer branding-a.

 • Kako se employer branding komunicira interno, a kako eksterno?

 • Komunikacija vizije i ciljeva?

LEPOTA JE UNUTAR VAŠE ORGANIZACIJE

 • Kako prepoznati šta je zaposlenima potrebno i šta je ono što donosi pravu vrednost?

 • Kako unaprediti Employee Journey i zadovoljstvo zaposlenih, i kako to plasirati van kompanije?

 • Uspešni primeri iz naše prakse, ali i neke greške koje smo pravili.

Moduli i teme EB 2023.
AGENDA EB 2023

Prijavi se da preuzmeš:

AGENDA

Employer Branding u praksi

   KOME  je program namenjen? 

 • Employer Branding liderima

 • People & Talent Liderima

 • Chief People Officer-ima

 • HR profesionalcima i TA liderima u velikim organizacijama

 • Profesionalcima internih i eksternih komunikacija

 • CEO-ovima, kao i osnivačima manjih biznisa

Employer branding u praksi  april - maj 2023. godine
Uskoro najava predavača za jesenji Employer branding u praksi
septembar - oktobar 2023.
Predavaci EB 2023.

   PRIJAVA        

    Early bird popusti     

Specijalna cena za prijave do 15. juna iznosi 600 EUR NETO.

20% popust na prijave do 15. jula - cena sa popustom 680 EUR NETO

10% popust na prijave do 31. avgusta - cena sa popustom 765 EUR NETO

 

Od 01. septembra se plaća puna cena od 850 EUR NETO

* troškovi hotela i prevoza nisu uračunati, za učesnike seminara obezbeđene su posebne cene u hotelu Crni vrh, Divčibare. Pišite nam za više informacija.

Hvala na prijavi.
Šaljemo Vam uskoro sve informacije.

EB 2023 prijava
Super popusti.
bottom of page