top of page
12.png

  UPRAVLJANJE     

  PROMENAMA 2

Kombinacija treninga i timskog coaching-a za liderski tim.

Modeli upravljanja promenama. Kreiranje individualnog modela za upravljanje promenama. Proces upravljanja promenama...

    TEME    

 • Različiti modeli upravljanja promenama - intro.

 • Kreiranje individualnog modela za upravljanje promenama.
  ​Analiza i modeliranje u odnosu na organizaciju. Moguća i adaptacija modela koji je klijentu preporučen ili postoji u organizaciji.

 • Proces upravljanja promenama.
  snaživanje organizacije kroz taktike i razvoj kompetenci.

 • Liderstvo i upravljanje promenama.
  Razumevanje krive promena, psihološki efekat na zaposlene, upravljanje komunikacijom, definisanje uloge u odnosu na promene

U cilju konkretizacije treninga, u dogovoru sa klijentom, razvija se model koji odgovara na sledeća pitanja:

 • Model upravljanja promenama.
  Kako do najboljeg modela za nas?

 • Motivacija.
  Kako sa što manje otpora?

 • Komunikatori.
  Kako izabrati prave komunikatore promena?

 • Kompetencije.
  Šta je potrebno na inividualnom, timskom i organizacionom nivou da promene budu uspešne?

 • Praćenje uspešnosti promena.
  Kako kreiramo metriku?

 • Osnaživanje organizacije na bržu adaptaciju.
  Kako koristimo promene za povećanje snage organizacije?

bottom of page