top of page
15.png

  UPRAVLJANJE     

  LJUDIMA      

Otkrijte svoj stil rukovođenja kako biste postali odličan linijski menadžer.

Na treningu se  upoznajete sa različitim stilovima upravljanja i

učite kako da prilagodite svoj stil kada je to potrebno. 

 Upravljanja ljudima -   SITUACIJSKO VOĐENJE       

Danas se svaka kompanija i organizacija fokusira na intelektulani kapital i ljudske resurse. Organizacijama su potrebni motivisani i produktivni zaposleni da bi efikasno radili svoj posao i osigurali održivu profitabilnost kompanije. Top menadžment često očekuje da linijski menadžeri na najbolji mogući način koriste raspoložive resurse što nekada iziskuje stvaranje tenzija usled zahteva za bržim radom sa obično manjim brojem ljudi. Da bi od svojih ljudi dobili najbolje rezultate linijski menadžeri moraju da koriste inovativne tehnike kako bi podigli motivaciju u timu.

Trening Upravljanja ljudima, ili situacijsko vođenje

namenjeno je vođama timova i daje im alate koje mogu koristiti

za podelu odgovornosti i zadataka na konstruktivan način.

Učesnike upoznajemo sa razvojnim fazama ljudi i načinima na koji mogu prepoznati svaku od tih faza i u skladu sa tim prilagoditi svoj način vođenja tima. Trening je baziran na vežbama koje podstiču različitu vrstu donošenja odluka u odnosu na specifičan kontekst situacija.

Neke od  TEMA  treninga:

  • Alat – situacijsko vođenje.

  • Podela odgovornosti i zadataka na konstruktivan način.

  • Prepoznavanje razvojnih faza.

  • Odabir stila vođenja u odnosu na razvojnu fazu

  • Vrste donošenja odluka u odnosu na specifičan kontekst situacija.

  • Feedback.

  • Veštine koučinga za bolji timski učinak.

  • Konstruktivno upravljajte konfliktom i stresom.

Otkrijte svoj stil rukovođenja da biste postali odličan linijski menadžer.

Na našem treningu Upravljanje ljudima - situacijsko vođenje, razumećete različitost stilova upravljanja i naučiti kako da prilagodite svoj stil kada je to potrebno. Takođe, uvidećete i kako vaš stil upravljanja možete prilagoditi novim načinima rada sa udaljenim timovima.

Ovaj praktični trening zasnovan je na aktivnostima koje imaju za cilj razvijanje osnovnih liderskih veština i veština upravljanja ljudima kod menadžera koji su relativno novi (minimum tri godine vođenja tima) u ovoj zahtevnoj ulozi.

  Metod treninga:     

Tokom treninga uključene su grupne aktivnosti, vežbe, studije slučaja i simulacije.

bottom of page