top of page

Otvoreni mentalni sklop

Growth Mindset

Zatvorenost, sumnja u sebe, samoograničavajuća uverenja 

neki su od najčešćih razloga koji nas blokiraju i sprečavaju da ostvarimo svoje ciljeve.

U želji da izbegnemo suočavanje sa ovim problemima mi skrivamo svoje nedostatke, igramo na sigurno, tražimo prijatelje i partnere koji će isticati samo naše vrline, umesto onih koji će nas izazivati i uticati na to da izađemo iz zone komfora i napredujemo. Prema istraživanjima skoro 70% ljudi funkcioniše na ovaj način. Oni pojedinci koji uspeju da pobede ovu matricu ponašanja imaju razvijen otvoreni mentalni sklop – Growth Mindset.

Growth Mindset vs Fixed Mindset

Growth Mindset je pojam koji je razvila Karol Dvek, sa Univerziteta Stanford. Ona je napravila podelu na osnovu toga da li verujete da su vaše sposobnosti nešto što vam je dato i nepromenljivo, ili verujete da vaše veštine, mudrost i inteligencija mogu da se menjaju i unapređuju iz svakog iskustva. Prvu grupu nazvala je zatvorenim ili fiksiranim, a drugu otvorenim mentalnim sklopom.

Oni koji imaju otvoreni mentalni sklop fokusiraju se

više na proces razvoja, a manje na rezultate. 

Oni koji imaju otvoreni mentalni sklop fokusiraju se više na proces razvoja, a manje na rezultate. Veruju da sve sposobnosti možemo da poboljšamo kroz posvećenost i naporan rad. Za njih su greške sastavni deo putovanja i posmatraju ih kao važnu lekciju iz koje treba nešto da nauče, a ne kao pokazatelj da ne vrede. Uživaju u izazovima i često rade i one stvari koje ne znaju, ali ih to dovodi u situaciju da mnogo brže razvijaju svoje sposobnosti. Otvoreni su za kritiku i veruju da će kroz savladavanje izazova postati spremni da pređu na ostvarivanje većih dostignuća. Vođeni su željom za rastom i ličnim razvojem i otporniji su na stres.

Sa druge strane, ljudi sa zatvorenim (fiksiranim) mentalnim sklopom klone se izazova iz straha od neuspeha, ali i zbog toga što na taj način gube osećaj odgovornosti. Oni ne vole da prave greške i ako im neko ukaže na njih, najčešće se brane ili okrivljuju druge. Imaju stalnu potrebu za dokazivanjem i isključivi su, stvari posmatraju crno-belo. Kada okolnosti postanu teže ili posle neuspeha velika je verovatnoća da će odustati, a veće su šanse i da će se suočavati sa osećanjima poput stida, sumnje u sebe, ali i anksioznosti i depresije.

Zašto je Growth Mindset važan?

Prednosti Growth Mindset-a su mnogobrojne:

  • povećava samopouzdanje,

  • čini vas otpornijim na različite stresove,

  • pospešuje učenje i uspeh na poslu,

  • poboljšava odnose sa drugima.

Ovakav način razmišljanja omogućava vam uvid u to da zdravi odnosi zahtevaju stalni rad, otvorenu komunikaciju i kompromise, a onda se takav model mišljenja i ponašanja širi i na druge odnose i doprinosi društvenom napretku. Ljudi sa otvorenim mentalnim sklopom postaju katalizatori za promene, inovacije i pozitivan uticaj. Zato je i za uspešne lidere važno da poseduju Growth Mindset. Oni treba da budu uzor i da podstaknu takav način razmišljanja i kod saradnika, tako što će otvoreno pričati o sopstvenom procesu učenja i naglašavati vrednost truda i istrajnosti. Kerol Dvek je posavetovala da ljude ne treba da hvalimo ili kritikujemo na osnovu inteligencije ili talenta, već da pohvalimo proces, fokus i upornost. Negujte radno okruženje u kome se vrednuje ljubav prema učenju, okružite se pojedincima koji su spremni da napreduju i koji cene kontinuirani rad i razvoj. Emocionalna inteligencija, zrelost i aktivno slušanje drugih veoma su bitni za uspešne lidere.

Ljudi sa otvorenim mentalnim sklopom postaju

katalizatori za promene, inovacije i pozitivan uticaj.

Kako izgraditi otvoreni mentalni sklop?

Otvoreni mentalni sklop se vremenom gradi, a prvi korak je da prihvatite svoje i tuđe nesavršenosti. Kada ste spremni da prihvatite osećanje straha onda počnite hrabro sa njim da se suočavate, tako što ćete da gledate na izazove kao na prilike za vaš rast. Koje promene u vašem ponašanju i razmišljanju vam mogu pomoći:

  • Prestanite da tražite potvrdu drugih za sve što radite, negujte samoprihvatanje i samoodobravanje.

  • Ne pretvarajte se da ste nešto što niste, već se trudite da budete autentični. Postati istinski autentičan je proces koji zahteva mnogo vremena i rada, ali kada jednom izgradite sopstvenu autentičnu ličnost ona će vas stimulisati da napredujete.

  • Uvidite koju su vaše vrline i mane, cenite ih i trudite se da ih poboljšavate.

  • Prihvatite kritiku i budite otvoreni za sugestije, spremni da pogrešite pred drugima, učite i na tuđim greškama.

  • Budite realni u proceni koliko vam je vremena potrebno da savladate neku novu veštinu.

  • Obratite pažnju na svoje reči i misli, jer negativne i niske emocije utiču na vaš život. Zamenite ih pozitivnijim, osudu prihvatanjem, a mržnju saosećanjem.

Reči su važne, a možda i najvažnije su one koje upućujemo sami sebi...

Reči su važne, a možda i najvažnije su one koje upućujemo sami sebi, zato treba svaki put kada pomislimo ili izgovorimo da nešto ne možemo da uradimo, da dodamo „još uvek“. Fokusirajte se na ono što vam je dugoročno zaista važno i napravite listu koraka koje možete da preduzmete da biste ostvarili svoje ciljeve. Ako budete dovoljno fleksibilni bićete u mogućnosti da se prilagodite različitim okolnostima.

Način razmišljanja

Način razmišljanja utiče na svaki aspekt života i zato je bitno da kada usvojimo određene promene izbegnemo povratak na stari, ustaljeni način ponašanja.

 

Da biste to postigli možete čitati literature na ovu temu, praviti vision board-ove, identifikovati duboko uvrežene stavove koje imate o sebi, stalno analizirate pravite pozitivne afirmacije kroz podsećanje na uspehe koje ste do sada postigli. Kada utvrdite šta je dovelo do recidiva, proaktivno odlučite koji je novi obrazac koji želite da usvojite, odnosno koja su to rešenja za vaš problem. Na primer ako se razbolite treba da smanjite rutinu vežbanja, ili da više spavate.

 

Jako je važno da brzo prepoznate odstupanja od otvorenog mentalnog sklopa, a jedan od načina je i da svakodnevno zapisujete kontrolne liste. I zapamtite, recidivi se dešavaju i ne treba ih se plašiti jer će vas to odvesti u paranoju, otvoreni mentalni sklop znači da pobedite strah od neuspeha i da živite život u sadašnjem trenutku.

Otvoreni mentalni sklop znači da pobedite strah od neuspeha

i da živite život u sadašnjem trenutku.

bottom of page