top of page

MODULI I TEME

Employer Branding u praksi 2022.

 • Šta je Employer brand, a šta Employer branding?

 • Koja je vrednosti brenda poslodavca i zašto je važna employer branding strategija?

 • Šta treba da znamo / istražimo pre nego što krenemo sa izradom strategije?

 • Šta je Employer branding strategija i šta obuhvata?

 • Kako uklopiti ciljeve Employer brandinga sa ciljevima kompanije i definisati ključne KPI-eve?

 • Koje su ključne ciljne grupe i kako definisati candidate persona-u?

 • Šta je EVP i koji su koraci za njegovo definisanje?

 • Kako promovisati EVP?

 • Primeri dobre prakse

 • Radionica: Izrada Employer Branding strategije za XY kompaniju

 • Zašto početi sa internim employer branding-om?

 • Kako korporativna kultura oblikuje brend poslodavca?

 • Zašto treba osmisliti strategiju za akviziciju i zadržavanje talenata i šta ona obuhvata?

 • Kako se menjaju trendovi u očekivanjima talenata?

 • Kako poslodavac može da utiče na iskustvo zaposlenih i njihovo dodatno angažovanje?

 • Ko su brend ambasadori i zašto su oni važni?

 • Radionica: Izrada akcionog plana za motivisanje i zadržavanje zaposlenih

 • EVP za talente

 • Kako se obraćamo talentima / Kanali komunikacije

 • ATS concept

 • Iskustvo kandidata – NPS

 • Komunikacija ka talentima i o talentima

 • Kako se pravi plan nasleđivanja talenata

 • Kreiranje IDP (individual development plan)

 • Employee Journey

 • Ključni momenti

 • Prva impresija

 • Preboarding / Onboarding

 • Treninzi i deljenje znanja

 • Follow-up i feedback

 • Razvoj baziran na potencijalu i performansu (capability / capacity)

u službi
Employer Branding-a

 • Journey kandidata i praćenje trendova

 • Naš web kao središte komunikacije

 • Social media sadržajem do željenog imidža

 • Korišćenje tematskih sajtova

 • Interna komunikacija

 • Direktni marketing, kako i zašto

 • Zaposleni kao ambasadori

 • Merenje rezultata

 • Radionica & diskusija

u službi
Employer Branding-a

 • There is an I in the team

 • Putovanje zaposlenih kroz organizaciju

 • Vežba: mapiranje puta i „moments that matter“

 • Doing things FOR the people (not TO the people)

 • Neuronauka i liderstvo – kako ljudski mozak funkcioniše i kakve to veze ima sa liderstvom

 • Kreiranje SPEAK UP kulture

 • Timsko iskustvo

 • Diskusija – najbolje i najgore timsko iskustvo

 • Inkluzija

 • Šta je zapravo KULTURA učenja

 • Moć follow-up-a

 • Učenje iz grešaka

 • Komunikacija vizije i ciljeva

 • Kako se employer branding komunicira interno, a kako eksterno, koja je uloga leadership-a

 • Interne kampanje vs eksterne kampanje

 • Kako se promovišu interni ambasadori

 • Promocija aktivizma zaposlenih. Šta kada su zaposleni politički aktivni, kritikuju vladajuću većinu ili kompanije koje nisu green & clean

 • Kodeks i etičnost, pravilnik o komunikaciji

 • Kako da postanem TOP poslodavac?

 • Kreiranje persona i kome želimo da se obratimo komunikacijom - vrednosti nas kao poslodavca, prema interesovanjima i vrednostima u skladu sa kompanijom

 • Odakle početi u Employer Branding-u

 • Metodologije rada

 • Realističan pristup EB-u imajući u vidu strategije za različite budžete

 • Sinergija internog i eksternog Employer Branding-a

 • Do’s & dont’s u Employer Branding-u

 • Case study o Nordeus Employer Brand-u na primeru Early Talent-a

 • Individualni profili na LinkedIn-u. Kako da razvijemo lični brend na LinkedIn-u

 • Kompanijski profili na LinkedIn-u i na koji način se ova dva prepliću

bottom of page