top of page

EMPLOYER BRANDING
U PRAKSI 2022.

30. septembar - 08. oktobar 2022.

DVE LOKACIJE - SEDAM PREDAVAČA - OSAM MODULA
RAZMENA PRAKSI - NETWORKING
EMPLOYER BRANDING RADIONICE - CASE STUDIES

EMPLOYER BRANDING U PRAKSI  2023.

Realizovali smo istraživanje na temu Employer Branding-a u Srbiji, u partnerstvu sa međunarodnom istraživačkom agencijom MASMI.

👉 Pričali smo sa zaposlenima, menadžerima i drugim kadrovima uključenim u oblast ljudskih resursa.
👉 Stekli smo uvide u trenutne aktivnosti u oblasti brendiranja poslodavaca.
👉 Saznali smo više o povezanosti prakse sa percepcijom i zalaganjem zaposlenih i kandidata kada su u pitanju kompanija i posao.

Prijavi se da preuzmeš:

Employer Branding istraživanje Represent Academy & Masmi

Employer branding istraživnje

EMPLOYER BRANDING U PRAKSI  2023.

PREDAVAČI

Employer Branding u praksi 2022.

Predavači EB 2022

MODULI I TEME

Employer Branding u praksi 2022.

 • Employer branding strategija

 • Interni Employer Branding

 • Šta je upravljanje talentima i čemu služi?

 • Onboarding

 • Digitalni kanali u Employer Branding službi

 • Liderstvo u službi Employer Branding-a

 • Employer Branding vs Komunikacija i gde svi greše?

 • Case study Nordeus

Moduli i teme EB 2022.

AGENDA

Employer Branding u praksi 2022.

hotelcv-div-960x584.jpg

Hotel Crni Vrh, Divčibare

30. septembar - 02. oktobar 2022.

 • Employer branding strategija

 • Interni Employer Branding

 • Šta je upravljanje talentima i čemu služi?

 • Onboarding

 • Digitalni kanali u Employer Branding službi

Represent Academy,

Beograd, Knez Mihailova 1-3

06 - 08. oktobar 2022.

 • Liderstvo u službi Employer Branding-a

 • Employer Branding vs Komunikacija
  i gde svi greše?

 • Case study

Untitled (800 × 1200px) (1920 × 1080px).png
Agenda EB 2022.

EMPLOYER BRANDING U PRAKSI 2023.

bottom of page