top of page
  MODULI   
Soft Skills Academy 2023.

ASERTIVNOST, GRANICE, ESKALIRANJE I

KAKO REĆI NE

 

SITUACIONO

RUKOVOĐENJE

 

 FEEDBACK

 

UPRAVLJANJE

STRESOM

 

MINDFULNESS I

REZILIJENTNOST

 

KREATIVNO

RAZMIŠLJANJE

 

GROWTH

MINDSET

 

EMPATIJA

 

UPRAVLJANJE

KONFLIKTIMA

Moduli Soft skils
ASERTIVNOST, GRANICE, ESKALIRANJE I KAKO REĆI  NE 

Cilj modula II jeste da učesnici nastave da vežbaju asertivnost i upoznaju se sa različitim tehnikama i veštinama koje će im u tome pomoći. Osvestićemo i zašto je sve ovo zaista I suštinski važno I Koliko asertivnost u stvari doprinosi I opštem mentalnom zdravlju, a ne samo efikasnoj komunikaciji.

Teme

 • Zašto komunikacija često nije laka i kako da postane efikasna?

 • Razumi sebe, da bi prihvatio druge – prihvatanje različitosti

 • Prihvatanje različitosti = efikasna komunikacija?

 • Vrste ponašanja (pasivno, agresivno, pasivo-agresivno i asertivno) i kad koje „radi“

 • Asertivna formula – kako da nam bude lakše da efikasno/asertivno komuniciramo

 • Ograničavajuća uverenja – šta je ono što nas ometa u komunikaciji (ABC model)

 • Ceo trening baziran je na mnogo vežbi i diskusije

 • Ja govor i asertivna pauza – veštine koje potpomažu uspešnu asertivnost

 • Da bismo uspešno I asertivno komunicirali potrebno je da osvestimo šta je ono što želimo, a šta ne – granice I šta sa njima

 • Asertivna prava

 • Aserttivnost je ublaživanje?! Ne, nikako! Hajde da asertivno vičemo – asertivne eskalacije

 • Kako reći NE

 • Još više vežbi I diskusije u modulu II

Asertivnost, granice, eskalirane
UPRAVLJANJE STRESOM

Cilj modula nije kako da zaustavimo stres ili da utičemo na stvari izvan naše kontrole već kako da umanjimo efekte stresa dok se nalazimo u stresnoj situaciji, kao i pre i posle nje. Vežbe su kreirane tako da vam ne nude opšte odgovore već da fokus bude na onom što je relevantno za vas lično. Čaša nije poluprazna ili polupuna, čašu uvek možemo dopunjavati!

Teme

 • Stres i stresori, koja je razlika i kako identifikovati svoje lične stresore.

 • Kako reagujemo na stres i kako to prepoznajemo kod sebe?

 • Beg ili borba?  Šta tačno znači kada vam doktor kaže: „To vam je zbog stresa“?

 • Briga o sebi nikada nije precenjena ali šta ona tačno podrazumeva?

 • Tehnike umirivanja tela i uma i završavanja „ciklusa stresa“.

Upravljanje stresom
GROWTH MINDSET

Otvoreni mentalni sklop (growth mindset) opisuje način sagledavanja izazova i prepreka, ljude koji veruju da njihov uspeh zavisi od vremena i truda. Ljudi otvorenog mentalnog sklopa veruju da se njihove veštine i inteligencija mogu poboljšati trudom i upornošću. Oni prihvataju izazove, sposobni su da istraju kroz prepreke, uče iz kritika i traže inspiraciju u uspehu drugih.

Teme

 • Definisanje otvorenog i zatvorenog mentalnog sklopa.

 • Šta donosi otvoreni mentalni sklop?

 • Šta je lažni mentalni sklop?

 • Kako ga razvijamo individualno – razvoj navika i ponašanja.

 • Kako organizacije razvijaju otvoreni mentalni sklop?

 • Kompetence za novo doba.

Growth mindset
SITUACIONO RUKOVOĐENJE

Situaciono rukovođenje znači prilagođavanje vašeg stila rukovođenja svakoj jedinstvenoj situaciji ili zadatku kako bi se zadovoljile potrebe tima ili članova tima. Otkrijte svoj stil rukovođenja kako biste postali odličan linijski menadžer. Upoznaćete se sa različitim stilovima upravljanja i naučiti kako da prilagodite svoj stil kada je to potrebno. 

Teme

 • Definisanje kompetencija za upravljanje.

 • Definisanje veština za upravljanje.

 • Alat – Situacijsko rukovođenje.

 • Primena alata na pojedinca, tim.

 • Kreiranje mape razvoja za pojedinca i tim.

Situaciono rukovođenje
MINDFULNESS I REZILIJENTNOST

Mindfulness - svesnost - znači da živite u sadašnjem trenutku. Rezilijentnost - otpornost - znači oporavak od negativnih životnih događaja i/ili brz oporavak od poteškoća. Jedan od načina da se izgradi emocionalna otpornost je kroz prakse svesnosti koje jačaju logičke i emocionalne centre našeg mozga. Ovo povećava našu svest i pažnju u sadašnjem trenutku, kroz koji doživljavamo emocije bez prosuđivanja i regulišemo svoj odgovor u ponašanju na njih.

Mindfulness - teme

 • Šta je Mindfulness – svesna pažnja (a šta nije!) i kako nam može koristiti u svakodnevnom privatnom i poslovnom životu.

 • Osvešćivanje prepreka koje nas sprečavaju da budemo prisutni i fokusirani.

 • 7 Mindfulness stavova - važnost negovanja ovih vrednosti u našoj praksi.

 • Upoznavanje sa vežbama svesne pažnje i alatima za:
  1. Kontrolu stresa
  2. Stišavanje ometajućih misli
  3. Prihvatanje neprijatnih osećanja kako bi bili (i ostali) smireni i skoncentrisani

 • Strategije kako da na najednostavniji način unesemo mindfulness praksu u naš svakodnevni život.

Rezilijentnost - teme

 • Šta je rezilijentnost i zašto je važna?

 • Zablude koje imamo o rezilijentnosti i na koji način nas to sprečava u njenom daljem razvoju.

 • Šta je neuroplastičnost mozga, kako ona utiče na razvoj rezilijentnosti i na koji način mi možemo da negujemo samousmerenu neuoroplastičnost.

 • 3 komponente za razvojrezilijentnosti:
  1. Jačanjesamosvesti
  2. Razvoj relacionih kompetencija
  3. Promenaunutrašnjegdijaloga

  (Ove 3 komponente pored teorijskih objašnjenja biće praćene interaktivnim grupnim i individualnim vežbama i konkretnim primerima kako radimo na njihovom razvoju)

Mindfullnes i rezilijentnost
EMPATIJA

Cilj modula je da osvestimo znanje i predrasude o empatiji, te i da ponudi bolje razumevanje veština koje su nam potrebne da bismo povećali svoj kapacitet za pružanje i primanje saosećanja. Vežbe su kreirane tako da, kroz primere, vežbamo da saosećajno komuniciramo jedni s drugima, uz poštovanje svojih i tuđih granica. Najzad, obuka će ponuditi razumevanje značaja empatije u podržavanju psihiloški bezbedne klime tima.

Teme

 • Šta je empatija, a šta nije?

 • Zašto je sposobnost da empatišemo važan u privatnom i poslovnim kontekstu?

 • Od čega zavisi naš kapacitet za empatiju?

 • Postavljanje granica i empatija

 • Koje veštine nam pomažu da razvijamo sposobnost da saosećamo?

 • Kako nam empatija pomaže u izgradnji psihološki bezbednog radnog okruženja?

Empatija
FEEDBACK

U okviru modula učesnici ce osvestiti koliko je davanje feedback-a ključno za postizanje rezultata, kao i da su veštine za davanje feedback-a od ključnog značaja za lični rast i razvoj i psihološki bezbednu klimu tima. Radićemo i na tome da svi učesnici osveste kolika je odgovornost svih nas da razvijamo ovo veštine bez obzira na kojim se pozicijama nalazimo. Vežbe će omogućiti usvajanje konstruktivnih perspektiva i stavova vezanih za feedback, kao i bolje praktično ovladavanje veštinama davanja i primanja različitih vidova feedback-a.

Teme

 • Vrste feedback-a

 • Konstruktivni mindset i feedback

 • Feedback kao razvojna veština

 • Tehnike davanja feedback-a

 • Prihvatanje feedback-a i zašto nije lako

 • Vežbanje davanja, ali i prihvatanja kako razvojnog tako i pozitivnog feedback-a

Feedback
KREATIVNO RAZMIŠLJANJE

Na ovom modulu naučićete  kako da divergentno razmišljate i dođete do novih ideja kroz mnogobrojne praktične tehnike i alate. Modul pomaže pojedincima I liderima koji žele da iskoriste svoj kreativni potencijal I osnaže svoje timove kroz usavršavanje veština kreativnog razmišljanja.

Teme

 • Kreativno razmišljanje – talenat ili veština?

 • Tehnike kreativnog razmišljanja za pojedince i vođe timova.

 • Kreativnost u digitalnoj eri – korisni alati.

 • Kako izgraditi kulturu u kojoj se neguje i podstiče kreativno razmišljanje?

Kreativno razmišljanje
UPRAVLJANJE KONFLIKTIMA

Cilj modula je da probudi svest o predrasudama u vezi sa konfliktom, da učesnici prepoznaju svoj lični stil pristupa konfliktu i nauče da prepozanju stilove kod drugih. Da kroz aktivne role-play-eve počnu aktivno vežbanje koraka u razrešavanju konflikta.

Teme

 

 • Identifikovati lične predrasude o konfliktu.

 • Tipovi konflikta i kako oni eskaliraju kroz faze.

 • Stilovi pristupa konfliktu, u kojim situacijama treba da se koriste i koji je vaš „odabrani“ stil.

 • Razlikovati poziciju i potrebu u razrešavanju konflikta.

 • Koraci u razrešavanju konflikta.

Upravljanje konfliktima

Popusti na prijave do 31. avgusta 

Paket bez coaching sesija

Paket sa coaching sesijama

1 dan po izboru

960 EUR NETO

1280 EUR NETO

270 EUR NETO

864 EUR NETO

1152 EUR NETO

243 EUR NETO

Hvala na prijavi.
Šaljemo Vam uskoro sve informacije.

Prijava Soft Skills 2023. Moduli
bottom of page