top of page
  MODULI   
Soft Skills Academy 2023.

 

EFIKASNA I ASERTIVNA KOMUNIKACIJA

 

GROWTH

MINDSET

 

EMPATIJA

 

UPRAVLJANJE

KONFLIKTIMA

ASERTIVNOST, GRANICE, ESKALIRANJE I

KAKO REĆI NE

 

SITUACIONO

RUKOVOĐENJE

 

 FEEDBACK

 

PREZENTACIJSKE VEŠTINE

JAVNI NASTUP

 

UPRAVLJANJE

STRESOM

 

MINDFULLNES I

REZILIJENTNOST

 

KREATIVNO

RAZMIŠLJANJE

Moduli Soft skils
EFIKASNA I ASERTIVNA KOMUNIKACIJA

Cilj I modula jeste da učesnici osveste svoje jake strane u komunikaciji, kao i svoje blokere u komunikaciji i ponašanju. Učesnici će nakon ovog modula biti u prilici da osveste kako svoja ponašanja, tako i koji su tip ličnosti i kako da onda sve to koriste za vežbanje i usvajanje asertivnosti kako u svom poslovnom, tako i privatnom životu.

Teme

 • Zašto komunikacija često nije laka i kako da postane efikasna?

 • Razumi sebe, da bi prihvatio druge – prihvatanje različitosti.

 • Prihvatanje različitosti = efikasna komunikacija?

 • Vrste ponašanja (pasivno, agresivno, pasivo-agresivno i asertivno) i kad koje „radi“.

 • Asertivna formula – kako da nam bude lakše da efikasno/asertivno komuniciramo.

 • Ograničavajuća uverenja – šta je ono što nas ometa u komunikaciji (ABC model).

Ceo trening baziran je na mnogo vežbi i diskusije
Efikasa i asertivna komuikacja
ASERTIVNOST, GRANICE, ESKALIRANJE I KAKO REĆI  NE 

Cilj modula II jeste da učesnici nastave da vežbaju asertivnost i upoznaju se sa različitim tehnikama i veštinama koje će im u tome pomoći. Osvestićemo i zašto je sve ovo zaista I suštinski važno I Koliko asertivnost u stvari doprinosi I opštem mentalnom zdravlju, a ne samo efikasnoj komunikaciji.

Teme

 • Ja govor i asertivna pauza – veštine koje potpomažu uspešnu asertivnost.

 • Da bismo uspešno i asertivno komunicirali potrebno je da osvestimo šta je ono što želimo, a šta ne – granice I šta sa njima.

 • Asertivna prava.

 • Asertivnost je ublaživanje?! Ne, nikako! Hajde da asertivno vičemo – asertivne eskalacije.

 • Kako reći NE?

 • Još više vežbi I diskusije u modulu II.

Asertivnost, granice, eskalirane
UPRAVLJANJE STRESOM

Cilj obuke nije kako da zaustavimo stres ili da utičemo na stvari izvan naše kontrole već kako da umanjimo efekte stresa dok se nalazimo u stresnoj situaciji, kao i pre i posle nje. Vežbe su kreirane tako da vam ne nude opšte odgovore već da fokus bude na onom što je relevantno za vas lično. Čaša nije poluprazna ili polupuna, čašu uvek možemo dopunjavati!

Teme

 • Stres i stresori, koja je razlika i kako identifikovati svoje lične stresore.

 • Kako reagujemo na stres i kako to prepoznajemo kod sebe?

 • Beg ili borba?  Šta tačno znači kada vam doktor kaže: „To vam je zbog stresa“?

 • Briga o sebi nikada nije precenjena ali šta ona tačno podrazumeva?

 • Tehnike umirivanja tela i uma i završavanja „ciklusa stresa“.

Upravljanje stresom
GROWTH MINDSET

Otvoreni mentalni sklop (growth mindset) opisuje način sagledavanja izazova i prepreka, ljude koji veruju da njihov uspeh zavisi od vremena i truda. Ljudi otvorenog mentalnog sklopa veruju da se njihove veštine i inteligencija mogu poboljšati trudom i upornošću. Oni prihvataju izazove, sposobni su da istraju kroz prepreke, uče iz kritika i traže inspiraciju u uspehu drugih.

Teme

 • Definisanje otvorenog i zatvorenog mentalnog sklopa.

 • Šta donosi otvoreni mentalni sklop?

 • Šta je lažni mentalni sklop?

 • Kako ga razvijamo individualno – razvoj navika i ponašanja.

 • Kako organizacije razvijaju otvoreni mentalni sklop?

 • Kompetence za novo doba.

Growth mindset
SITUACIONO RUKOVOĐENJE

Situaciono rukovođenje znači prilagođavanje vašeg stila rukovođenja svakoj jedinstvenoj situaciji ili zadatku kako bi se zadovoljile potrebe tima ili članova tima. Otkrijte svoj stil rukovođenja kako biste postali odličan linijski menadžer. Upoznaćete se sa različitim stilovima upravljanja i naučiti kako da prilagodite svoj stil kada je to potrebno. 

Teme

 • Definisanje kompetencija za upravljanje.

 • Definisanje veština za upravljanje.

 • Alat – Situacijsko rukovođenje.

 • Primena alata na pojedinca, tim.

 • Kreiranje mape razvoja za pojedinca i tim.

Situaciono rukovođenje
MINDFULLNES I REZILIJENTNOST

Mindfullnes - svesnost - znači da živite u sadašnjem trenutku. Rezilijentnost - otpornost - znači oporavak od negativnih životnih događaja i/ili brz oporavak od poteškoća. Jedan od načina da se izgradi emocionalna otpornost je kroz prakse svesnosti koje jačaju logičke i emocionalne centre našeg mozga. Ovo povećava našu svest i pažnju u sadašnjem trenutku, kroz koji doživljavamo emocije bez prosuđivanja i regulišemo svoj odgovor u ponašanju na njih.

Mindfulness - teme

 • Šta je Mindfulness – svesna pažnja (a šta nije!) i kako nam može koristiti u svakodnevnom privatnom i poslovnom životu.

 • Osvešćivanje prepreka koje nas sprečavaju da budemo prisutni i fokusirani.

 • 7 Mindfulness stavova - važnost negovanja ovih vrednosti u našoj praksi.

 • Upoznavanje sa vežbama svesne pažnje i alatima za:
  1. Kontrolu stresa
  2. Stišavanje ometajućih misli
  3. Prihvatanje neprijatnih osećanja kako bi bili (i ostali) smireni i skoncentrisani

 • Strategije kako da na najednostavniji način unesemo mindfulness praksu u naš svakodnevni život.

Rezilijentnost - teme

 • Šta je rezilijentnost i zašto je važna?

 • Zablude koje imamo o rezilijentnosti i na koji način nas to sprečava u njenom daljem razvoju.

 • Šta je neuroplastičnost mozga, kako ona utiče na razvoj rezilijentnosti i na koji način mi možemo da negujemo samousmerenu neuoroplastičnost.

 • 3 komponente za razvojrezilijentnosti:
  1. Jačanjesamosvesti
  2. Razvoj relacionih kompetencija
  3. Promenaunutrašnjegdijaloga

  (Ove 3 komponente pored teorijskih objašnjenja biće praćene interaktivnim grupnim i individualnim vežbama i konkretnim primerima kako radimo na njihovom razvoju)

Mindfullnes i rezilijentnost
EMPATIJA

Empatija je sposobnost emocionalnog razumevanja šta drugi ljudi osećaju, sagledavanja stvari iz njihove tačke gledišta i zamišljanja sebe na njihovom mestu. Empatija je jedan od najvažnijih aspekata stvaranja jakih veza, smanjenja stresa i povećanja emocionalne svesti – ali ponekad može biti nezgodno.

 • Koristi vašem zdravlju (manje stresa i manje negativnosti što dovodi do toga da ljudi budu u boljoj formi sa jačim imunološkim sistemom)

 • Vodi do srećnijeg života

 • Poboljšava veštine komunikacije

 • Dovodi do timskog rada

 • Stvara zdravo radno okruženje

 • Nadilazi lične odnose

 • Smanjuje negativnost

Empatija
FEEDBACK

Nakon ovog modula učesnici će osvestiti koliko je davanje feedback-a ključno za postizanje rezultata, ali i za lični rast i razvoj. Takođe, radićemo i na tome da svi učesnici osveste kolika je odgovornost svih nas bez obzira na kojim se pozicijama nalazimo. Dobro će uvežbati i davanje i prihvatanje feedback-a.

Teme

 • Vrste feedback-a.

 • Feedback kao razvojna veština.

 • Tehnike davanja feedback-a.

 • Prihvatanje feedback-a i zašto nije lako?

 • Vežbanje davanja, ali i prihvatanja kako razvojnog tako i pozitivnog feedback-a.

Feedback
KREATIVNO RAZMIŠLJANJE

Na ovom modulu naučićete  kako da divergentno razmišljate i dođete do novih ideja kroz mnogobrojne praktične tehnike i alate. Modul pomaže pojedincima I liderima koji žele da iskoriste svoj kreativni potencijal I osnaže svoje timove kroz usavršavanje veština kreativnog razmišljanja.

Teme

 • Kreativno razmišljanje – talenat ili veština?

 • Tehnike kreativnog razmišljanja za pojedince i vođe timova.

 • Kreativnost u digitalnoj eri – korisni alati.

 • Kako izgraditi kulturu u kojoj se neguje i podstiče kreativno razmišljanje?

Kreativno razmišljanje
UPRAVLJANJE KONFLIKTIMA

Cilj obuke je da probudi svest o predrasudama u vezi sa konfliktom, da učesnici prepoznaju svoj lični stil pristupa konfliktu i nauče da prepozanju stilove kod drugih. Da kroz aktivne role-play-eve počnu aktivno vežbanje koraka u razrešavanju konflikta.

Teme

 

 • Identifikovati lične predrasude o konfliktu.

 • Tipovi konflikta i kako oni eskaliraju kroz faze.

 • Stilovi pristupa konfliktu, u kojim situacijama treba da se koriste i koji je vaš „odabrani“ stil.

 • Razlikovati poziciju i potrebu u razrešavanju konflikta.

 • Koraci u razrešavanju konflikta.

Upravljanje konfliktima
PREZENTACIJSKE VEŠTINE I JAVNI NASTUP

Naučićete kako da sadržaj prezentacije prenesete vašoj publici na najbolji mogući način. Prezentacijske veštine su vam potrebne da biste pružili ubedljive, zanimljive, informativne, transformativne, edukativne, prosvetljujuće i poučne prezentacije. Naučićete kako da odišete sigurnošću i samopouzdanjem prilikom javnih nastupa.  Na nov i neuobičajen način upoznaćete se sa sopstvenim mogućnostima, trenutnim ograničenjima, svojim veštinama, i usmerititi na dalje usavršavanje.

Teme

 • Kako ostvariti dobar kontakt sa sagovornikom i razviti individualni stil govornika (izlagača)?

 • Ključne teme: rezultat, cilj, fleksibilnost, prilagodljivost, zapažanje, govortela, gestovi, držanje, sugestivnost, dikcija, tempo govora…

 • Upravljanje komunikacijom.

 • Razvijanje ključnih poruka.

 • Struktura prezentacije.

 • Glavna poruka prezentacije.

 • Samopouzdano prezentovanje.

Prezentcijske veštine i javni nastup

15% popust na prijave do 31. marta - cena sa popustom 1173 EUR NETO,

uz uplatu 50% kotizacije do 05. aprila, a preostalih 50% kotizacije do 05. maja

10% popust na prijave do 08. aprila - cena sa popustom 1242 EUR NETO,

uz uplatu 50% kotizacije do 12. aprila, a preostalih 50% kotizacije do 12. maja

7% popust na prijave do 15. aprila - cena sa popustom 1284 EUR NETO,

uz uplatu 50% kotizacije do 30. aprila, a preostalih 50% kotizacije do 12. maja

Hvala na prijavi.
Šaljemo Vam uskoro sve informacije.

Prijava Soft Skills 2023. Moduli
bottom of page