top of page
Jelena Mikić

Jelena Mikić
Director @ Represent Academy

Jelena se trenutno nalazi na funkciji Direktora Represent Academy, a pre toga bila je zadužena za uspostavljanje kancelarija Represent System-a u Bosni I Hercegovini I Severnoj Makedoniji. Njene oblasti ekspertize su strateško planiranje, krizno komuniciranje i rad na projektima finansiranim od strane međunarodnih donora.

 

Radila je kao mentor i trener za kompanije kao što su BOSCH, Nelt, Svetska banka, NIS, AIK Banka, WizzAir, CEFTA, Agencija za državne službenike Federacije BIH I mnogi drugi. Jelena vodi i Master Class krizne komunikacije koji organizuje Represent Academy, i stalni je predavač na Londonskoj školi za odnose sa javnošću u Beogradu, Skoplju i Sarajevu. Bila je član međunarodnog kriznog UN tima tokom poplava koje su pogodile Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku u proleće 2014. Školovala se u Americi, Češkoj, Danskoj, a u Beogradu je završila Ekonomski fakultet.

 

Danas u okviru svoje funkcije vodi i Represent Academy, edukacijski brend Represent System-a u okviru koga se organizuju međunarodno sertifikovane škole LSPR, Content Academy, seminari, treninzi, mentorski program I druge obuke.

bottom of page